name='description'/> தமிழ்ப் பணி மன்றம்: 12/15/15

செவ்வாய், டிசம்பர் 15, 2015

புதிய தமிழ்ச் சொல் (24) ஆயில் ( LABORATORY )

புதுச்சொல்புனைவோம் !LABORATORY = ஆயில்

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

பள்ளிகளில் பாடம் தொடர்பான சில சோதனைகளைச் செய்து பார்க்க சோதனைக் கூடங்கள் இருப்பதை அறிவீர்கள். அதுபோன்றே கல்லூரிகளிலும் சோதனைக் கூடங்கள் உள்ளன.

 

அரத்தம் (BLOOD) முதலியவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்திட CLINICAL LAB, நகர்ப் புறத்தில் பல இடங்களில் இருக்கின்றன. இது போன்றே பல துறைகளிலும் பரிசோதனைச் சாலைகள் இயங்கி வருவதை அறிவீர்கள்.

 

LABORATORY என்ற சொல் சுருங்கி ”LAB” ஆகிவிட்டது. பத்து எழுத்துச் சொல்லை மூன்று எழுத்துச் சொல்லாக்கிப் பயன்படுத்துகிறோம் ஆங்கிலத்தில். சுருங்கிய வடிவம் தான் எழுதுவதற்கும், தட்டச்சு செய்வதற்கும் எளிதாக இருப்பதால், ஆங்கிலத்தில் பல சொற்கள் சுருங்கிய வடிவைப் பெற்று விட்டன.


 

தமிழில் LAB என்பதை பரிசோதனைக் கூடம்என்று நீட்டி முழக்கி எழுதி வந்தோம். பின்பு இந்தச் சொல் சோதனைக் கூடம்ஆயிற்று. அண்மைக் காலமாக ஆய்வகம்என்ற ஐந்தெழுத்துச் சொல் சிலரால் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

 

ஆய்வகம்சிறப்பான சொல்லே ! ஆய்வகம்என்ற ஐந்தெழுத்துச் சொல்லுக்குப் பதிலாக ஆயில்என்ற மூன்றெழுத்துச் சொல் விரைவாக எழுதுவதற்கும், தட்டச்சு செய்வதற்கும் உதவியாக இருக்கும். இல்என்ற சொல்லுக்கு இடம், வீடு, மனை என்றெல்லாம் பொருளுண்டு. ஆய்(வு) + இல் = ஆயில் !

 

ஆய்வு செய்யும் இடம் ஆயில்”. இதில் கருத்துப் பிழை ஏதுமில்லை. எனவே ஆய்வகம்என்ற சொல் அல்லாமல், இனி ஆயில்என்ற சொல்லையும் புழக்கத்தில் கொண்டு வருவோமே !

 

ஆயில்என்னும் சொல்லின் அடிப்படையில் உருவாகும் பிற சொற்களையும் காண்போமா ?

 

 

=========================================================

 

 

LABORATORY...........................= ஆயில்

LAB.............................................= ஆயில்

CLINICAL LAB...........................= மருத்துவ ஆயில்

CHEMICAL LAB.........................= வேதியியல் ஆயில்

SCHOOL LAB............................= பள்ளி ஆயில்

COLLEGE LAB..........................= கல்லூரிஆயில்

LAB ASSISTANT........................= ஆயில் உதவியர்

LAB ATTENDANT......................= ஆயில் பணியர்

LAB TECHNICIAN.....................= ஆயில் வலவர்

.....................................................= (வல்லவர் = வலவர்)

ANALYSIS..................................= பகுப்பாய்வு

ANALYTICAL LAB.....................= பகுப்பாயில்

 

 

========================================================

 

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

தமிழ்ப் பணி மன்றம்முகநூல்.

 

========================================================

 
புதிய தமிழ்ச் சொல் (23) சிமிழி ( CHUCK )

புதுச்சொல் புனைவோம் !சிமிழி = CHUCK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஒரு வேடன் காட்டுக்குச் செல்கிறான். பறவைகளைப் பிடிக்கும் சிறுபொறியைக் கையில் வைத்திருக்கிறான். பறவைகள் மிகுதியாகத் தென்படும் ஒரு இடத்தில் அதை நிறுவிவிட்டுப் புதர் மறைவில் காத்திருக்கிறான் !

பறவைகள் வருகின்றன: பொறியில் சில மாட்டிக்கொள்கின்றன. சிக்கிய பறவைகளுடன் வீடு திரும்புகிறான் !

கூடாவொழுக்கம் என்னும் அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் இந்த நிகழ்வை எடுத்தியம்புகிறார். எப்படி ? தவக் கோலத்தில் மறைந்து கொண்டு தவமல்லாத தீய செயல்களைச் சில பெரிய மனிதர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் !

புதிய தமிழ்ச் சொல் (22) சத்துணி ( CHUTNEY )

புதுச்சொல் புனைவோம் !CHUTNEY = சத்துணி 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

உணவுப் பொருள்களான அரிசி, காய்கள், கிழங்கு, கீரை முதலியவை சமைத்துப் பயன்படுத்தப்பட்டால் அதில் உள்ள சத்துப் பொருள்கள் பெருமளவுக்கு அழிந்து விடுகிறன என்பதைப் படித்திருக்கிறோம் !

அவித்தல், வறுத்தல், பொரித்தல், வதக்கல் போன்ற சமையல் செயல்பாடுகளின் போது இவற்றில் உள்ள உயிர்ச்சத்துக்கள் (Vitamins) பெருமளவு அழிந்து போகின்றன. இறுதியில் உயிச்சத்துக்களை இழந்துவிட்டு, சத்துக் குறைந்த வெறும் சக்கைகளைத்தான் நாம் உண்கிறோம் !

புதிய தமிழ்ச் சொல் (21) ஈர்மம் ( PAINT )

புதுச்சொல் புனைவோம் !


ஈர்மம் = PAINT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஒரு கட்டடத்துக்கோ (BUILDING) அல்லது அறைகலன் போன்ற (FURNITURES) தளவாடங்களுக்கோ “பெயிண்ட்” அடித்தால், கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. மனதுக்கு இனிமையாக இருக்கிறது !

"பெயிண்ட்”டில் உள்ள நெய்ப்புத் தன்மை, பூசு தளத்தில் சீராகப் பரவி,  இறுகி, தண்ணீரை, ஊடுருவி உள்ளே செல்ல விடாமல் தடுக்கிறது. கறையோ, துருவோ படியாமல் காப்புக் கவசமாகத் திகழ்கிறது !

புதிய தமிழ்ச் சொல் (20) பயின் ( RUBBER )

புதுச் சொல் புனைவோம் !


பயின் = RUBBER.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஆலமரம், அத்தி மரம், கருவேல மரம், முருங்கை மரம் போன்ற மரங்களிலிருந்து பால் அல்லது சாறு வடியும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். இந்தப் பால் உலர்ந்து கெட்டியாகி “பிசின்” கிடைக்கிறது ! 

அது போலவே இரப்பர் மரத்தின் பட்டையிலிருந்து வடியும் பால், உலர்ந்தால் கெட்டியாகி ”பிசின்” ஆகிறது !

தோட்டங்களில் வளரும் இரப்பர் மரங்களிலிருந்து இரப்பர் பால், குடுவைகளில் சேகரிக்கப் பெற்று, ஆலைகளுக்கு அனுப்பப் பெற்று, சில வேதிப் பொருள்கள் சேர்க்கப்பட்டு, கெட்டியான இரப்பர் பாளங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன !

இந்தப் பாளங்களை மூலப் பொருளாகக் கொண்டு பலவிதமான பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் பல்வேறு ஆலைகளில் உருவாக்குகிறார்கள் !